Dự kiến quy hoạch sử dụng đất năm 2020 quận 2 TP. HCM

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và triển khai kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm từ 2011 đến năm 2015.
Một góc quận 2 - Biệt thự ven sông

Một góc quận 2 - Biệt thự ven sông

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định phê duyệt dự án quy hoạch sử dụng đất năm 2020  và triển khai kế hoạch sử dụng đất trong vòng 5 năm 2011 đến năm 2015 thuộc 8 phường của quận  2 thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất và rà soát, bổ sung toàn bộ những vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực khi sử dụng đất điều chỉnh theo đúng phương pháp mà thành phố phê duyệt.
Không những thế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn kết hợp với Sở TN & MT thực hiện các thao tác thu hồi đất, bàn giao đất hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân quận 2 sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra và giám sát toàn bộ các khâu quản lý, sử dụng đất đai theo đúng bản quy hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và việc sử dụng đất và các trường hợp bàn giao và cho thuê đất.
Theo định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân quận 2 sẽ tiếp tục kết hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và triển khai kế hoạch sử dụng đất trong vòng 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 và báo cáo tình hình cho hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 
Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô
Quản trị site( Mr manh) ĐT: 0986 97 7679 - Email: xuanmanh273@gmail.com