Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản bất ổn

thị trương bất động sản

thị trương bất động sản

Sự thiếu bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, giao dịch mang nặng yếu tố ngầm. là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản không ổn định trong thời gian vừa qua
Sự tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua có sự đóng góp tích cực của thị trường bất động sản trong thời kỳ phát triển. Cùng với sự phát triển quá nhanh của thị trường bất động sản thì thì nó bộc dần những khiếm khuyết như thông tin thị trường thiếu minh bạch, bất ổn và nhiều biến động và giá bán thì quá cao.
Các sàn giao dịch chưa mang tính thị trường thực tế mà còn mang nặng yếu tố ngầm. Sự tăng giảm về giá bán chủ yếu được đánh giá trên quan điểm dư luận , hay giá chào bán dự án của thị trường sơ cấp nó đã tạo nên những đợt sốt ảo bất thường của thị trường.
Hiện tại nhà nước chưa có chính sách và quy định cụ thể trong lĩnh vực bất động sản. Dẫn đến thị trường nhà ở phát triển thiếu lành mạnh và bền vững do các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua bán, cho thuê còn thiếu và yếu về thông tin. Vì vậy cần xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu đồng bộ, đánh giá thị trường một cách khách quan nhất.
Để đảm bảo các chính sách có hiệu lực lâu dài và thực sự hiệu quả thì thước đo nhiệt độ hiện tại và dự đoán nhiệt độ tương lai chính xác và đảm bảo nhất là hệ thống thông tin bất động sản trong cơ quan quản lý.
Với các ngân hàng và quỹ đầu tư để tính toán cân đối dòng tiền nhằm tránh rủi ro nếu cho vay quá giá trị thực thì các dữ liệu sẽ có cơ sở để giúp ngân hàng đánh giá mức độ khả thi của dự án hình thành trong tương lai để ngân hàng đưa ra quyết định ít rủi ro nhất. Việc đánh giá này thường chỉ lệ thuộc vào thông tin thị trường hiện tại, còn việc dự báo thị trường trong tương lai và giai đoạn xa hơn thì thiếu số liệu . Mức rủi ro của ngân hàng là rất cao nếu khôn có hệ thống thông tin vì các dự án bất động sản thường diễn ra trong khoảng 3-8 năm.
hệ thống dữ liệu còn giúp nhà đầu tư bỏ tiền đúng vào các dự án có mục đích, không bỏ tiền vào những dự án có phân khúc được dự báo sẽ dư thừa
Theo kinh nghiệm của các quốc gia khác thì xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá thị trường địa ốc dựa trên 4 phương diện là nguồn cung, quy mô thị trường, nguồn cầu, giá và giao dịch. Các số liệu có thể được tiến hành thu thập theo quý hoặc sáu tháng trong thời gian đầu về sau phát triển sẽ thu thập theo tháng theo tuần thậm trí là theo ngày.
 
Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô
Quản trị site( Mr manh) ĐT: 0986 97 7679 - Email: xuanmanh273@gmail.com