Xem xét điều chỉnh lại Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

“Đây là việc rất cần thiết, nhằm thống nhất trong quản lý quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới” - đó là phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Hồng trường trong cuộc họp ngày 4/7.
Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

Để đảm bảo phù hợp nhu cầu vận tải, các quy hoạch, dự án, công tác quản lý đường bộ và khuyến khích các nguồn lực đầu tư để nhanh chóng hình thành mạng đường bộ cao tốc, ngày 4/7 vừa qua Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành cuộc hợp nhằm đánh giá báo cáo giữa kỳ Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quy hoạch này có phạm vi hầu như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Điều chỉnh lại phạm vi quy hoạch lần này, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc được đề nghị thêm vào nghiên cứu cùng với 56 tỉnh, thành phố, thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.
Quy hoạch được điều chỉnh dựa trên dự báo lưu lượng giao thông, các quy hoạch và đề xuất liên quan. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các đơn vị liên quan cần phải xem xét đề xuất quy mô xây dựng phân kỳ đầu tư các tuyến cao tốc sao cho phù hợp với chuyến lược phát triển dài hạn tới năm 2030, quy hoạch tổng hợp toàn diện đến năm 2020 và triển vọng kết nối vận tải quốc tế, phù hợp với nguồn vốn đầu tư và đảm bảo tính hiệu quả của dự án.
Trong cuộc họp đã có nhiều ý kiến bổ sung các tuyến cao tốc, tiến độ và quy mô đầu tư đảm bảo đến năm 2020 mạng đường bộ cao tốc kết nối đến các trung tâm kinh tế trọng điểm khu vực, các đầu mối giao thông quan trọng, các tuyến cao tốc có tính liên hoàn. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Tư vấn tiếp thu các ý kiến trên, kết hợp với phân tích đánh giá kinh tế, tài chính để xây dựng kế hoạch đầu tư các tuyến cao tốc theo các giai đoạn đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030 làm cơ sở đề xuất chiến lược huy động vốn đầu tư.
Thực hiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tổng cục đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Tư vấn-Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo giữa kỳ gồm các nội dung: thuyết minh rõ sự cần thiết phải điều chỉnh bổ sung các tuyến cao tốc, tiến độ và quy mô đầu tư; cập nhật các tuyến đường cao tốc lên bản đồ, thể hiện kết nối mạng lưới đường cao tốc theo Quy hoạch điều chỉnh.
Về nội dung điều chỉnh Quy hoạch, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cho biết Tư vấn nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tuyến về quy mô, chiều dài đã, đang và chưa thực hiện đầu tư và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; xác định vị trí và loại nút giao chính, vị trí các công trình phụ trợ phục vụ đường cao tốc (trạm nghỉ, trạm thu phí), các trung tâm quản lý điều hành Bắc-Trung-Nam; bên cạnh đó phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính để xây dựng kế hoạch đầu tư các tuyến cao tốc theo các giai đoạn đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030 làm cơ sở đề xuất chiến lược huy động vốn đầu tư.
 
Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô
Quản trị site( Mr manh) ĐT: 0986 97 7679 - Email: xuanmanh273@gmail.com